• May 27, 2024

เปิดภาพ 82% “สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5”

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ความคืบหน้าโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) วงเงินก่อสร้าง 3,653,121,512 บาท ที่ร่วมลงทุนโดยรัฐบาลไทย 2,500,743,850 บาท และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 1,152,377,662 บาท แบ่งความรับผิดชอบการก่อสร้างจากกึ่งกลางสะพาน ภาพรวมความก้าวหน้าทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวล่าสุด (เดือน มิ.ย. 66) ผลงาน 82.550% จากแผนงาน 89.003% ช้ากว่าแผน 6.454%

ฝั่งไทยแบ่งก่อสร้าง 3 ตอนดังนี้ ตอน 1 งานถนนฝั่งไทย บน ทล.244 กม.0+000-9+400 ระยะทาง 9.400 กม. จ.บึงกาฬ วงเงิน 831,110,000 บาท คืบหน้า 98.452% จะแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 66 โดยมี บริษัท บัญชากิจ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเริ่มสัญญา 30 มิ.ย. 63 สิ้นสุด 16 ธ.ค. 65 ได้สิทธิขยายสัญญาถึง 2 ก.ค. 66 เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 และชดเชยวันหยุดเทศกาล และได้สิทธิค่าปรับร้อยละ 0 จนถึงปี 67

ตอน 2 งานถนนฝั่งไทยและด่านพรมแดนฝั่งไทย บน ทล.244 กม.9+400-12+082.930 ระยะทาง 2.683 กม. จ.บึงกาฬ วงเงิน 883,110,000 บาท คืบหน้า 95.646% บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้างเริ่มสัญญา 25 ก.ย. 63 สิ้นสุด 13 มี.ค. 66ได้สิทธิขยายสัญญาถึง 9 ต.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 66 จากผลกระทบโควิด-19 และชดเชยวันหยุดเทศกาล

ตอน 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย (รวมงานปรับปรุงสี่แยก ทล.212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน) กม.12+082.930-13+032.930 วงเงิน 786,523,850 บาท คืบหน้า 52.493% ก่อสร้างเสาสะพานถึงตัวที่ 14 (Pier 14) ช่วงกลางแม่น้ำโขงจุดเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว และทยอยเทพื้นเชิงลาดสะพานแล้วกว่า 300 เมตร

คาดว่าสะพานไทย-ลาว จะเชื่อมกันได้ช่วงกลางปี 67 นอกจากนี้มีงานทางลาดสะพาน ลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน และปรับปรุงสี่แยก ทล.212บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา 24 พ.ย. 63 สิ้นสุด 8 พ.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 66เบื้องต้น ทล.ได้พิจารณาขยายสัญญาให้ถึงประมาณ พ.ค.67 จากผลกระทบโควิด-19 และชดเชยวันหยุดเทศกาล

ส่วนฝั่งลาว แบ่งก่อสร้าง 2 ตอน วงเงิน 1,152,377,662 บาท ตอน 1 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงและถนนเชื่อมต่อ วงเงิน 379,197,662 บาท คืบหน้า 63.200% ตามสัญญาจะเสร็จ ม.ค. 67 และ ตอน 2 งานอาคารด่านพรมแดนและถนนเชื่อมต่อ วงเงิน 773,180,000 บาท คืบหน้า 90.830% จะเสร็จ ก.ค. 66 เบื้องต้น สปป.ลาว แจ้งว่าจะพิจารณาขยายสัญญาให้ผู้รับจ้างถึงช่วงกลางปี 67 เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 เช่นกัน

ทั้งนี้ หากไทยและ สปป.ลาว ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จะสามารถเปิดบริการสะพานได้ภายในปี 67 ช่วง 2-3 เดือนก่อนเปิดบริการ ทั้งสองประเทศจะประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สะพานให้ได้ข้อสรุป และประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมต่อไป

โครงการมีระยะทางรวม 16.34 กม. เป็นถนนฝั่งไทย 13.033 กม. และถนนฝั่งลาว 3.307 กม. แนวเส้นทางเริ่มต้นฝั่งไทย ช่วงจุดตัด ทล.222 ต.วิศิษฐ์ ต.ไคสี และ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬข้ามแม่น้ำโขงไปสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข 13 เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว

งานถนนขนาด 4 ช่องจราจร สะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาด 2 ช่องจราจรมีไหล่ทางและทางเท้า ความยาวช่วงข้ามแม่น้ำโขง 810 เมตร และทางลาดขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่ง รวมความยาวสะพานทั้งหมด1,350 เมตร มีด่านควบคุมทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และมีจุดสลับทิศทางจราจรฝั่ง สปป.ลาว

เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนของสองประเทศ เป็นประตูการค้าสำคัญ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าจากไทยสู่ตลาดจีนตอนใต้ และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคกลาง สปป.ลาว สู่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี