• May 27, 2024

เปิดแบบวงเวียน “ศิลาแลง+ผ้าไหมโฮล” บอกอัตลักษณ์สุรินทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ วางแผนดำเนินโครงการปรับปรุงวงเวียนบนถนนทางหลวงชนบทสาย สร.3011-บ้านโคกแซะ ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)สวาย อ.เมือง ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ ทชคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบทสายทาง สร.3011 ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

เบื้องต้นสำนักสำรวจและออกแบบ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณวงเวียน และร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงโครงการดังกล่าวในอนาคต โดยดำเนินการออกแบบให้มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน

การออกแบบได้นำอิฐศิลาแลงหรือวัสดุเทียบเคียง มาจัดวางเรียงเป็นผนังกำแพงซ้อนไขว้กันเปรียบเสมือนมือจับแสดงถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันภายในชุมชน รวมถึงการแสดงความเป็นมิตรสัมพันธ์กันที่ดีต่อกันมายาวนาน

ตลอดจนการนำลายผ้าไหมโฮลมาใช้ประกอบในชิ้นงานต่าง ๆ เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นของ จ.สุรินทร์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม