• May 27, 2024

เร่งถมคอสะพานถนน “แม่ฮ่องสอน” หลังโดนพิษน้ำท่วม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(24 พ.ค.65)ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยพบว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4032 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141-บ้านท่าวังพร้าว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ บริเวณ กม.ที่ 10+950 สะพานสบข่า เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะทำให้บริเวณคอสะพานเกิดความเสียหาย อยู่ระหว่างถมดินบริเวณคอสะพาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้

นอกจากนี้แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง รับมืออุทกภัยต่อเนื่อง เร่งเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เข้าดำเนินการถมดินบริเวณคอสะพานบนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-บ้านต้นงิ้ว อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน บริเวณ กม.ที่ 11+900 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและมีพายุในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้คอสะพานถูกน้ำกัดเซาะคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ชั่วคราวก่อนแล้ว ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) และแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน จะเริ่มดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี ทช. ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง