• June 19, 2024

แนะนำ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติด ช่วงสงกรานต์ 2567

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติม รวมเป็น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นบนถนนสายหลัก จึงขอแนะนำประชาชนใช้ถนนสายรองของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจร และใช้เป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ได้

โดยได้สั่งการให้ ทช. เตรียมความพร้อมเส้นทางและเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” โดยมีเส้นทางเลี่ยง 7 เส้นทาง ดังนี้

1. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรี – ชัยนาท สามารถเลี่ยงการจราจร ทล.32 (ถนนสายเอเชีย) ช่วงจังหวัดสิงห์บุรี ถึงชัยนาท โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สห.4035 สห.5040 และ ชน.4050 มุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือ

2. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสุพรรณบุรี – ชัยนาท หากต้องการเลี่ยง ทล.340 โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สพ.4059 และ ชน.4054 เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์

3. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี – ปราจีนบุรี โดยให้ใช้ถนนทางหลวงชนบท นม.1016 และ นม.3052 เชื่อมระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี

4. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเลี่ยงการจราจร ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท นม.4008 อำเภอด่านขุนทด เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

5. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี เพื่อเลี่ยงการจราจร ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) ช่วงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงตัวเมืองสระบุรี โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สบ.4051 และ สบ.3021 เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา

6. เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ เลี่ยงการจราจร ทล.9 โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท กท.1001, นบ.3021, นบ.1020 และ นบ.3030 เพื่อเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร

7. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม – เพชรบุรี หลีกเลี่ยงการจราจร ทล.4 (ถนนเพชรเกษม) ช่วงบริเวณทางแยกวังมะนาว – เพชรบุรี – ท่ายาง เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอชะอำ โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สส.2021 (ถนนไทยแลนด์ริเวียร์ร่า)

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทช. ได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของกระทรวงคมนาคม โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงตรวจสอบถนนให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง และกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีหลุม/บ่อ ติดตั้งป้ายแนะนำชัดเจน รวมถึงคืนผิวจราจร พร้อมหยุดงานก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามที่กรมกำหนด รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนตลอดช่วงเทศกาล และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนออกเดินทาง ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย และสามารถศึกษาเส้นทางเลี่ยงของ ทช. ได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, Facebook : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146