• May 27, 2024

“บขส.” ชวนเที่ยวเขาคิชฌกูฏ ก.พ.-มี.ค.67 เริ่มจองตั๋ว 4 ธ.ค.นี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.)แจ้งว่า ได้จัดโครงการพิเศษ “ตามรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ” ประจำปี 67 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ วิถีไทยอย่างยั่งยืน โดยสามารถเดินทางกับรถโดยสารของ บขส. เส้นทางพิเศษ กรุงเทพฯ-เขาคิชฌกูฏ-จันทบุรี ราคาตั๋วโดยสารไป-กลับ 499 บาท (ไม่รวมร…

Read More