• April 17, 2024

"พ.ต.อ.ทวี" เผย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เตรียมส่งเรื่องทักษิณรักษาตัวเกิน 120

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีการรักษาตัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ จะส่งเรื่องนายทักษิณ และนักโทษคดีทุจริต ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจ เกิน 120 วัน ให้รับทราบภาย…

Read More