• May 27, 2024

“นิสสัน”ส่งแคมเปญ ช่วยลูกค้าถูกน้ำท่วม

นายอิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า นิสสัน ประเทศไทย มอบความห่วงใยให้กับลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านแคมเปญ “นิสสันร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ให้ความช่วยเหลือแก่รถยนต์ นิสสันของลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 4 สิงหาคมจ…

Read More