• May 27, 2024

“ดีพร้อม”อัด 6 โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพเชื่อมเครือข่าย – แหล่งทุนดันเศรษฐกิจพันล้าน

ประเด็นนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ได้เดินหน้าพัฒนาส่งเสริมแก้ทุกอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อเนื่อง โดย “ใบน้อย สุวรรณชาตรี” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฉายภาพให้เห็นว่า ดีพร้อม มีพันธกิจหลักในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของวิส…

Read More