• May 27, 2024

เปิดแบบวงเวียน “ศิลาแลง+ผ้าไหมโฮล” บอกอัตลักษณ์สุรินทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ วางแผนดำเนินโครงการปรับปรุงวงเวียนบนถนนทางหลวงชนบทสาย สร.3011-บ้านโคกแซะ ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)สวาย อ.เมือง ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ ทชคำพูดจาก Read More