• May 27, 2024

“รถตู้ต่างจังหวัด” เผยยอดใช้บริการยังไม่ฟื้นตัว

นายบุญส่ง ศรีสกุล รองนายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ให้บริการถตู้ต่างจังหวัดยังไม่ฟื้นตัวมากนัก แม้ปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวจะมีการเดินทางมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ช่วงที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวช่วงเทศกาล ต…

Read More