• May 27, 2024

Tạm hoãn xuất cảnh 17 doanh nhân ở Quảng Ngãi

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến hết tháng 2, tại Quảng Ngãi có 47 chây ì, nợ thuế kéo dài. Tổng số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp này hơn 482 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế là Công ty cổ phần Tân Mai miền Trung, có trụ sở tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn. Đơn vị này nợ thuế hơn 220 tỷ đồng. Tiếp đó là Tổ hợp Technip có trụ sở tại thành phố Quảng Ngãi, nợ hơn 160 tỷ đồng.

Không chỉ các doanh nghiệp gặp khó khăn, danh sách nợ thuế còn có tên những doanh nghiệp được cho là “ăn nên làm ra”.

Chẳng hạn như chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư 577, đơn vị chủ đầu tư một “khủng” tại Quảng Ngãi, cũng nợ hơn 17 tỷ đồngFrom: web game casino. Tiếp đó là Công ty cổ phần Lilama 45.3 nợ hơn 13 tỷ đồng, Công ty cổ phần Licogi nợ hơn 13 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Quảng Ngãi, 47 doanh nghiệp này thuộc trường hợp trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đúng thời hạn.

Để đảm bảo khả năng thu hồi khoản nợ, Cục Thuế Quảng Ngãi liên tiếp thông báo tạm hoãn xuất cảnh với chủ các doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 17 thông báo gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo các doanh nghiệp còn nợ thuế.From: web game casino